III. POŁĄCZENI WSPÓLNYM LOSEM

Polacy, Niemcy, Żydzi

Trzeci film zajmnie się jednym z najciekawszych aspektów historii, którym jest zmieniająca kierunek migracja i wymiana kulturalna. Już we wczesnym średniowieczu niemieccy imigranci osiedlali się na ziemiach polskich. Znacznie później rozpoczęła się emigracja z Polski do Niemiec.

Drugim aspektem są losy żydowskie w obu krajach. Diaspora żydowska największe piętno odcisnęła właśnie w tej części Europy. Żyli w Polsce tworząc zamknięte komuny i porozumiewając się niemiecko brzmiącym jidysz, ale i w Niemczech mając znaczący wpływ na społeczeństwo.