Prasa

wyborcza.pl – Bartosz T. Wieliński 09 grudnia 2016


Opis projektu

Jak dotąd historia niemiecko-polska w sposób skrótowy i zniekształcony opisywana była jako historia wojen, rozbiorów i okupacji. Lecz jest to tylko połowiczna prawda, która odzwierciedla głównie wydarzenia z XIX i XX wieku. Wcześniejsze stosunki między Niemcami i Polakami były to najczęściej epoki pokoju, koegzystencji, współpracy i wymiany. Mimo to niemiecko-polskie wojny i wrogie konflikty z późniejszego okresu rzucają do dzisiaj długi cień.

Przyszedł już czas, by uwolnić historię niemiecko-polską z ukierunkowania na ideologie i utrwalone stereotypy. Jeśli rozpatrujemy całe tysiąc lat wspólnej historii, to większa jej część naznaczona była przez sąsiedzką współpracę oraz przez intensywną koegzystencję polityczną i kulturalną. Aktualne badania nad genomami wykazują, że Niemcy i Polacy są ze sobą blisko związani genetycznie. Dla wielu osób stwierdzenie to może być zaskakujące, ale poczynając od migracji i osiedlania się Niemców na wschód od Odry już we wczesnym średniowieczu aż po dzisiejszą emigrację Polaków za pracą do Niemiec żywa wymiana ludności była i nadal jest normą we wzajemnych relacjach. Rozwijające się obecnie polityczna, gospodarcza i kulturalna koegzystencja obu krajów stała się filarem Unii Europejskiej.