Początek okresu zdjęciowego fragmentów scenicznych

Wraz z 25 rocznicą podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“ (17 czerwca 2016) na przełomie maja i czerwca 2016 w regionie Rhein-Main rozpoczęły się prace zdjęciowe.

Po raz pierwszy w stosunkowo długiej historii Polski i Niemiec wspólny projekt filmowy opowie i nakreśli na nowo obopólną historię stosunków sąsiedzkich. Firmie produkującej filmy Halbtotal udało się zyskać najważniejsze telewizje w obu krajach TVN i ZDF – jako koproducentów tego przedsięwzięcia. Zakończenie prac nad tym czteroczęściowym serialem filmowym jak i równoległe wyświetlenie w polskiej i niemieckiej telewizji planowane jest na rok 2016. W związku z faktem, że w tym samym roku Wrocław będzie Kulturalną Stolicą Europy podczas obchodów planowany jest premierowy pokaz filmów wraz z udziałem zwierzchników obu państw.

Nasze cztery filmy mają na celu odzwierciedlić w ambitny i atrakcyjny sposób ważną część europejskiej historii. Koncepcja serialu opiera się na kombinacji nowo zainscenizowanych fragmentów scenicznych z fragmentami klasyki filmowej, wieloma interesującymi i nowo nakręconymi zdjęciami dokumentalnymi, wywiadami ze ekspertami jak i silnej szacie graficznej. W celu zainscenizowania nowych scen zaangażowany został znakomity zespół pod kierownictwem wielokrotnie nagradzanego niemieckiego filmowca Gordiana Maugga.

Jako doradców naukowych w kwestiach poprawności historycznej udało nam się zdobyć dr Petera Olivera Loewa z Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej jak i po polskiej stronie prof. Igora Kąkolewskiego z Polskiej Akademii Nauk.