I. POKÓJ I WOJNA

siedzi na 1000 lat

Pierwszy przedstawiony w filmie okres histori niemiecko-polskiej obejmuje czas od wczesnego średniowiecza, od ok. roku 1000, aż do XVIII wieku. Charakteryzowały go w znacznej mierze pokojowe relacje Niemców z Polakami. Chrystianizacja Polski, która wyszła ze strony Cesarstwa Rzymskiego, uchodzi za wyznacznik trwałej orientacji i związania kraju z Zachodem. Rozpowszechnienie prawa magdeburskiego w Polsce i związany z tym ruch migracyjny niemieckich osadników na wschód stanowiły sedno współistnienia Niemców i Polaków w tamtej epoce. Później doszły do tego jeszcze: rozwój handlu między Europą Zachodnią i Środkową a także ścisłe powiązania dynastyczne, jako dynamiczne momenty ścisłej współpracy Polaków z Niemcami.